Tuesday, May 5, 2009

Heklane roze torbice

Od pamučnog konca Vera heklicom broj dva isheklala sam tamno roze torbicu jednoj djevojčici za rođendan, a svjetlo roze sebi za proljećne i ljetnje šetnje.